tirsdag 11. desember 2018

Fellestreninger Gutt 05/04/03 Lena/Kapp/FK Toten  • Lena IF, Kapp IF og FK Toten har avtalt at alle spillere fra Gutt 05 i Lena og Kapp får tilbud om å delta på FK Toten sine treninger for Gutt 04/03 denne vinteren. 
  • Fram til jul er dette på onsdager kl. 1800-1930 på kunstgresset og på søndager kl. 1800-1930 inne i B-hallen, med oppstart onsdag 12. desember kl. 1800.
  • Spillerne kan i tillegg delta på Toten Vintertrening på torsdager og lørdager.
  • Rett etter nyttår er alle spillere invitert til trening onsdag 2. januar kl. 1800 på kunstgresset, samtidig som det blir foreldremøte i Totenhallen. Etter treninga blir det kveldsmat og informasjon til både gutta og foreldrene. Håndballgutta trener kl. 2000, men vi legger opp til at de skal rekke begge deler.
  • Etter nyttår ligger treningstidene for Gutt 05/04/03 an til å bli:
  • Søndager kl. 1800-1930 i B-hallen
  • Tirsdager kl. 1800-1930 på kunstgresset
  • Onsdager kl. 1800-1930 på kunstgresset 
  • Alle spillere på Gutt 05 i Kapp og Lena er hjertelig velkommen på trening sammen med FK Toten!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar