søndag 11. november 2018

Åpne TRENINGER og KICK-OFF

Åpne TRENINGER og KICK-OFF
for FK Toten Gutter


TRENINGER:
FK Toten ønsker alle spillere, som er interessert i å spille på Gutt-15 og Gutt-16 sesongen 2019, velkommen til åpne, frivillige treninger i november og desember som følger;

Mand. kl. 17:15-19:00 ØTIP/ utholdenhet og styrke (fom 12. nov.)
Onsd. kl. 18:00-19:30 ØTIP / fotballtrening ute (fom 14. nov.)
Sønd. kl. 18:00-19:30 ØTIP / innendørs fotball (fom 18.nov.)

NB! Om du ikke i dag står som medlem i FK Toten må din klubb varsles og gi tillatelse til at du blir med på treninger. Dette er av hensyn til forsikring under trening og NFF reglement.


KICK-OFF: Onsdag den 28. november samles vi for å markere starten på ny sesong. Dette gjør vi med en turnerings-trening og avslutter med litt sosialt samvær.

Trening: 18:00 - 19:30 Turnering
Kveldsmat: 19:30 - 20:30 Inklusive en egenevaluering og quiz
Foreldreinfo: 20:30 - 21:00 Informasjon om vinteren/neste år (kaffe/kake)


Alle spillere i FK Toten melder seg på via Spond som normalt, ønsker du å høre mer om opplegget/melde deg på, kontakt trener Martin Bjerkengen, tlf 915-94086 eller leder sport Monica J. Moen, tlf 990 13015. Vel møtt!!