tirsdag 15. november 2016

Oppstart for Gutt

Guttegruppa for neste sesong starter treningene tirsdag 15.11 kl 1800-1930 på ØTIP, og trener da samtidig med Junior. Hele guttegruppa vil fram til jul trene på ØTIP på tirsdager og torsdager. Informasjon om treningstidene blir lagt ut i kalenderen her på hjemmesida og på Facebook-gruppa vår.

Siden vi regner med å bli en stor gruppe også denne sesongen, har vi et stort trenerteam på plass for å lede guttegruppa. Tom Bjerregård vil være hovedansvarlig for organiseringen av guttegruppa som helhet, i tillegg til å delta aktivt på treningsfeltet. Hans Olav Sethne vil være hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av treninger for treningsgruppe 1, mens Lars Håkensbakken vil ha tilsvarende ansvar for treningsgruppe 2. 

Ellers vil vi også kommende sesong ha med oss Jan Børge Helland og Petter Haugen i sentrale trenerroller. Utover dette blir Ronny Smedshammer med som trener nå i oppstarten og forhåpentligvis også i fortsettelsen. I tillegg har Frank Bjerkeengen sagt seg villig til å være med videre som kampleder, mens vi utpå vårparten håper å få med også Svein Erik Røise som hjelpetrener og kampleder.